Növényvédelmi Törvény és kiegészítöi   növényvédQszerek a leggyakoribbak gyártócégek betürendben ha tudunk segítünk vissza a föoldalra  

Tanácsok

Feltöltés alatt!!
Bevezetés (almavédelem a Magyar Kwizda ajánlása szerint)

Magyarországon körülbelül 39 ezer hektár alma ültetvény van. Ennek egyre nagyobb hányada már korszeru ültetvény, amelyen az eloállított almát friss fogyasztásra és betárolásra szánják. A fogyasztó szép, egészséges és jóízu almát kíván vásárolni. Az ilyen alma termesztéséhez szeretnénk néhány tanácsot adni, a gazdaságosság szempontjait is figyelembe véve.

KÓROKOZÓK ELLENI VÉDELEM

TÛZELHALÁS – ERWINIA AMYLOVORA
A tuzelhalás egy-két év alatt akár egész almáskertünket elpusztíthatja. A védekezés sikerén múlik ültetvényünk léte. Ezért kórokozója ellen mindig nagy odafigyeléssel és a legjobb készítményt (Cuproxat® FW) használva érdemes védekeznünk! A tuzelhalás baktériuma a rákos sebekben, vagy a fa felületén, a rügypikkelyek között telel át. Kora tavasszal a nedvkeringés megindulásakor a baktériumok szaporodni kezdenek, és a felszínre kerülnek nyálkacseppek formájában. Az elso fertozés nagy valószínuséggel a virágban történik meg. A terjedést az
Csapadék, a szél, a rovarok (méhek is!), és a mechanikai eszközök segítik. A késôbbi hajtásfertôzéshez mindig valamilyen sebzés kell. Ezt elôidézheti viharos szél, homokverés, jégverés és súlyos rovarkártétel is. Ezért a sebeket a lehetô legrövidebb idôn belül le kell zárni!
A betegséget a jelenlegi készítményekkel csak megelôzni tudjuk, gyógyítani nem, ezért védekezzünk programszerûen. A fákat zöldbimbós állapotig, 1–2-szer Cuproxat® FW 5 liter/hektáros dózisával mossuk le. Az alma viaszosodása után, amennyiben hajtásfertôzés lépett fel, Cuproxat® FW 4 liter/hektár dózisával védekezzünk 2–3 alkalommal. A szüret után el kell végezni az ôszi Cuproxat® FW-s lemosó permetezést is.

ALMAFA-LISZTHARMAT-- PODOSPHAERA LEUCOTRICHA


Az almafa-lisztharmat jellemzô kártétele, hogy a fák gyengén nônek, évrôl-évre kevesebb termést adnak. A hálózatos perzselések miatt a gyümölcsök értékesíthetôsége csökken.
A lisztharmat micélium formájában, a rügyekben telel át. A csúcsrügy szinte mindig fertôzött, és amint távolodunk a hajtáscsúcstól az oldalrügyek egyre kevésbé azok. Ezért a metszésnek igen nagy szerepe van az elsôdleges fertôzések csökkentésében. A beteg rügyekbôl, értelemszerûen beteg hajtások fejlôdnek. A hajtásokat vastagon borítják a micéliumok, ezeken alakulnak ki a konídiumok, amelyek a másodlagos fertôzéseket okozzák. Mivel a lisztharmat és a varasodás ellen egy szezonban 10–12-szer, vagy akár 14–16-szor is permetezünk, nagyon fontos a készítményekkel szemben kialakuló rezisztencia megakadályozása. A védekezési program összeállításánál vegyük figyelembe a FRAC (Fungicid Resistance Action Commitee) Bizottság figyelmeztetéseit és ajánlásait, amelyek az egy tenyészidôszakban lehetséges kezelések számára és a kombinációs partnerekre vonatkoznak. Az alábbi táblázatban a leggyakrabban használt hatóanyagok FRAC szerinti besorolását láthatjuk.

Hatóanyag Hatásmód Rezisztencia veszélye
Tribázikus-rézszulfát- kontakt- alacsony
Ditiokarbamátok- kontakt- közepes
Triazolok- felszívódó- magas
Morfolinok- felszívódó- magas
Strobilurinok- felszívódó- nagyon magas

ALMAFAVARASODÁS-- FUSICLADIUM DENDRITICUM


A varasodás az alma legsúlyosabb, gyakorlatilag minden évben járványt okozó gombás betegsége. A kórokozó a lehullott leveleken telel át. Az aszkospórák a tavaszi esôk hatására szóródnak ki az áttelelô képletekbôl, melynek kezdete az alma egérfüles és zöldbimbó közötti állapotára tehetô, és körülbelül június végéig tart. Az aszkospórák a légáramlatokkal kerülnek a levélre, fiatal gyümölcsre. A fertôzés nedves, meleg idôben súlyosabb és gyorsabb. A védekezés alapvetô követelménye, hogy az aszkospórás fertôzést gátoljuk meg!

JAVASOLT KOMBINÁCIÓK:

• CUPROXAT® FW 4–5 l/ha +COSAVET® DF 3–5 kg/ha
• DOMARK® 10EC 0,4 l/ha + MANEX® II 3 l/ha
• DOMARK® 10EC 0,4 l/ha + CUPROXAT® FW 4 l/ha
• DOMARK® 10EC 0,4 l/ha + COSAVET® DF 3 kg/ha

A DOMARK® 10 EC az új fejlesztésû triazolok csoportjába tartozó, nagy hatékonyságú alma fungicid. Használatával megelôzhetô, meggyógyítható (a kezdeti fertôzés) és a levelekben blokkolható, elpusztítható a meglévô varasodás, lisztharmat. Gyógyító hatása, tehát amíg vissza tud nyúlni a megtörtént fertôzés kezdetéig, 48–72 óra. Almában a pirosbimbós állapottól 7–10 napos (idôjárási és fertôzési nyomástól függôen) permetezési fordulóban, blokkszerûen célszerû kijuttatni. Egy tenyészidôszakban maximum 4 alkalommal használjuk. A rezisztencia kialakulásának megelôzése céljából más hatásmódú felszívódó készítménnyel szerrotációban, és mindig kontakt készítménnyel együtt (például: DOMARK® 10 EC + MANEX® II) alkalmazzuk. Dózisa 0,4 liter/hektár, a javasolt vízmennyiség 1000 l/ha. A kipermetezést követô 2 órán belül teljesen felszívódik, tehát a késôbb hulló csapadék a hatását nem befolyásolja. A levelekben egyenletesen oszlik el, védetlen terület nem marad. A mellékelt grafikonon a kezeletlen, a Domark® és két másik triazol készítmény hatékonysága látható.

DOMARK® 10 EC – b e l s ô v é d e l e m

Gyors felszívódás, kiváló esôállóság
Megelôzô, gyógyító, blokkoló hatás
Folyékony szerforma
Alacsony dózis
Tökéletes szelektivitás
Egyenletes eloszlás a levélben

CUPROXAT® FW – b i z t o s f e d é s

Részecskeméret 1 mikron alatt
Fémrézegyenérték (190 g/l)
Egyedülálló lebegôképesség
Kiváló fedési képesség
Hosszan tartó esôállóság
A rezet komplexként tartalmazza
Nem perzsel, semleges pH
Zárja a sebeket, sérüléseket
MANEX® II – a f o l y é k o n y m a n k o c e b
Ideális kombinációs partner
Folyékony szerforma
Nincs ellene rezisztencia
Kiváló terülés és tapadás a leveleken
COSAVET® DF – a s z a g t a l a n k é n
Ideális kombinációs partner
Permetlében semleges pH
Gyors permetlékészítés
Nincs penetráns szaga

KÁRTEVÔK ELLENI VÉDELEM


Az alma kártevôi, az almamoly, aknázómolyok gyakorlatilag folyamatosan rajzanak, így szinte minden ermetezésnél indokolt rovarölô szer használata. Ajánljuk a Rogor® L -40-et kora tavaszi kártevôk ellen zöldbimbós állapotig 0,1%-os koncentrációban. A rejtett életmódú kártevôk ellen is hatékony. Gyorsan beszívódik a növénybe és kb. 10 napos védelmet biztosít. Késôbb a levélpirosító levéltetû, az almamoly, az almailonca és az aknázómolyok ellen is sikeresen használható. Virágzás után Talstar® 10 EC-t használjunk almamoly, levéltetvek, atkák és aknázómolyok ellen. Taglózó hatása 6–8 napos tartamhatással párosul. Alkalmazásával a speciális atkaölô szerek felhasználása akár el is hagyható.
Dózisa kártevôtôl függôen
0,1–0,4 l/ha.

TERMÉSSZABÁLYOZÁS
A termésszabályozás elengedhetetlen eleme az intenzív ültetvények termesztés technológiájának. A termésszabályozás célja, hogy minden évben lehetôleg azonos mennyiségû és minôségû termésünk legyen. Az alma termésképzésébôl következik, hogy a virágzáskor, ill. a virágzás után közvetlenül eldôl a következô évi termés lehetséges mennyisége. A kézi termésritkításra késôbb kerül sor, így annak a jövô évi termésre már nincs olyan pozitív hatása, és ráadásul sokba is kerül (35–50000 Ft/ha). Termésritkításra ezért ajánljuk inkább a Dirigol® N-t. Kijuttatásakor az öt virágból álló virágzat középsô virágja a sziromhullás elején legyen! A dózis fajtától függôen 50–200 g/ha, 1000 liter vízben. A hullás meggátlására ugyancsak használhatjuk
a Dirigol® N-t a tervezett szüret elôtt 2 héttel. Ekkor az ún. elválasztó réteg kialakulását gátolja. A dózis megegyezik a termésritkításnál leírtakkal. Alkalmazásához célszerû szakértôt felkérni.

LOMBTRÁGYÁZÁS


Az alma két legfontosabb mikroeleme a bór és a kalcium. A bór pótlására a Wuxal® Kombi Bór és a Wuxal® Boron, míg a kalciuméra a Wuxal® Kalcium készítményeket ajánljuk. A termékek a tápelemeket szuszpenzió formában, a fémes elemeket kelátkötésben tartalmazzák, azonnal felvehetô állapotban. A bór a virágképzôdést, és gyümölcskötôdést segíti, javítja termés minôségét. A virágzás kezdetén juttassuk ki a Wuxal® Kombi Bór-t 3–5 l/ha vagy a Wuxal® Boron-t 1–2 l/ha dózisban. Szüret után már csak a Wuxal® Boron-t javasoljuk 1–2 l/ha mennyiségben. Ilyenkor a levelek nagy felületen veszik fel a lombtrágyát, és a rügyek alapjaiban elraktározzák. Így fokozódik a fagytûrés is, és a bór tavasszal ott van, ahol lennie kell. A kalcium a növények szilárdságát, a termés eltarthatóságát és minôségét javítja. Az almafa a gyümölcs dió mérete után már nem képes a kalciumot a kis almába beszállítani, ezért azt kívülrôl kell pótolni. A Wuxal® Kalcium sorozatkezeléssel (minimum 4 alkalommal 5 l/ha dózisban) elkerülhetô a sztipikesedés, javul a tárolhatóság és a beltartalmi értékek. Az intenzív almásokban a víz- és tápanyag-visszapótlás egyszerre, csepegtetô öntözéssel történik. Erre a célra a tökéletesen oldódó Agriplant® mûtrágya termékcsaládot ajánljuk.

Javasolt permetezési menetrend

Alma fejlôdési állapota Gombaölô szer Erwinia esetén Rovarölô szer Lombtrágya
1. Nyugalmi Cuproxat® FW
2. Egérfüles Cuproxat® FW Cosavet® DF Rogor® L-40
3. Zöldbimbó Cuproxat® FW Cosavet® DF Rogor® L-40
4. Pirosbimbó Domark® 10 EC Manex® II Cuproxat® FW* Méhkímélô Wuxal® Kombi Bór
5. Virágzás MHK más kontakt Cuproxat® FW* Wuxal® Kombi Bór
6. 8–10 naponta MHK más kontakt Cuproxat® FW* KSG
7. MHK más kontakt Cuproxat® FW*
8. Domark® 10 EC Manex® II KSG
9. Zöld dió Domark® 10 EC Manex® II Cuproxat® FW* Wuxal® Calcium
10. Gyümölcsnövekedés Domark® 10 EC Cosavet® DF Rogor® L-40 Wuxal® Calcium
11. Manex® II Cosavet® DF Talstar® 10 EC Wuxal® Calcium
12. Érés elôtt Cuproxat® FW Cosavet® DF Talstar® 10 EC Wuxal® Calcium
13. Szüret után Cuproxat® FW Wuxal® Boron

* Jelentése: ha a hatóság elôírja / MHK: más hatásmechanizmusú készítmény / KSG: kitin szintézis gátló.

A termékismertetôben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás célját szolgálják. Mivel a raktározás és felhasználás hatáskörünkön kívül esik, az ebbôl eredô károkért felelôsséget nem vállalunk.

Az oldal folyamatos feltöltés alatt
 
Elérhetõségeink: 8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 37. Tel/fax: 06-83-317 622 Mobil: 06-30-288 25 25
A Magyar Cég Minden jog fenntartva: Pannónia Központ Kft.